บทความ

กลุ่มผู้พิการแนวร่วมองค์พิทักษ์ผู้ค้าสลากใบ ร่วม2,000คนบุกกระทรวงการคลังทวงถาม3ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสลากฯ

รูปภาพ
กลุ่มผู้พิการแนวร่วมองค์พิทักษ์ผู้ค้าสลากใบร่วม 2,000 คน บุกกระทรวงการคลัง ทวงถาม 3 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสลากฯ ด้าน สนง.สลากฯ จ่อนำเข้าพิจารณาบอร์ด เร่งหาข้อสรุปร่วมกัน..    กลุ่มผู้พิการในนาม แนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ เกือบ 2,000 คน เดินทางมาเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล  ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้ยื่นหนังสือ ถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน 3ข้อเรียกร้อง... โดยนายสายยนต์  โอษฐ์งาม  ประธานแนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ  กล่าวว่า ข้อเรียกร้อง ที่จะยื่นให้รัฐบาล แก้ไขปัญหา มี 3 ข้อ เรียกร้อง  คือ 1.ขอความเป็นธรรมคืนโควต้า ที่ถูกตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้ โดยไม่เป็นธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้โควต้าของผู้พิการจะได้คนละ 10 เล่ม แต่ปัจจุบัน เหลือเพียง 5 เล่ม 2.ขออย่าเพิ่มสลากดิจิทัล  เพราะมีผลกระทบกับผู้ค้าสลากใบ , และ3.ขอให้สำนักงานสลากฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพค้าสลาก ได้มีโควต้า  ซึ่งจะขอปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้พบกับ นายกรัฐมนตรี เพื่อรอฟังคำตอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่

ประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพ
วันที่ 21 กันยายน 2566  นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดงานประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ขึ้น  ณ Bibo island, Jinhai Lake, Pinggu district กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่  20  โดยได้มีการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเด่นจากทั่วโลก เพื่อประกาศรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละประเภท  ซึ่งทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปักกิ่ง ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย เข้าร่วมการพิจารณาด้วยนั้น ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับรางวัล Best Parent- Child Destination Award ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และ มีความสวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยรางวัลดังกล่าว จะเป็นการสร้างความมั่นใจ และตอกย้ำภาพลักษณ์ในด้านความปลอดภัย และความสวยงาม แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวชาวจีน ให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่

คณะ ITD มจพ.นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...

รูปภาพ
คณะ ITD  มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...    ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะนักศึกษาไทยและต่างชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3  ที่กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้ง 47 คน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในรายวิชานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Cyber Security for Digital Economy) ซึ่งในรายวิชามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค นวัตกรรมดิจิทัลเชิงเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สารสนเทศและนโยบายภาครัฐทางด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการของสภาฯ โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ณ อาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน)  น

ผอ.สกสว.นำคณะผู้บริหารเข้าพบ"รัฐมนตรีศุภมาส"นำเสนอแผนงาน"Quick win"

รูปภาพ
  ผอ.สกสว. นำคณะผู้บริหารเข้าพบ “รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick wine”   คณะผู้บริหาร สกสว. นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี เข้าพบ “รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอระบบ ววน. และ แผนงาน  “Quick win” ในระยะ 6 เดือน - 1 ปี  พร้อมแผนงานระยะกลาง 2 - 3 ปี เพื่อเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนประเทศด้วย ววน. และความต้องการของประเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สกสว. นำคณะผู้บริหารเข้าพบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ปี 2567 จำนวน 31,100 ล้านบาท และ ปี 2568 จำนวน 42,000 ล้านบาท เพื่อนำเสนอแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป  ทั้งนี้ ประเทศไทยลงทุนด้าน ววน. น้อยกว่ามาเลเซีย อินเดีย และจีน  จึงมีเป้าหมายยกระดับการล

ททท.ร่วมงาน Global Tourism Economy Forum 2023 มั่นใจนโยบายยาแรง กระตุ้นการท่องเที่ยวจากรัฐบาล...

รูปภาพ
ททท. ร่วมงาน Global Tourism Economy Forum 2023 มั่นใจ นโยบายยาแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวจาก รัฐบาล โดนใจ ส่งเสริมประเทศไทย เป็น จุดหมาย Highlight ช่วงปลายปี  วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ Galaxy International Convention Centre  เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ว่าการ ททท. นำคณะเข้าร่วมงาน The 10th Global Tourism Economy Forum (GTEF) ที่มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "Destination 2030: Unlocking the Power of Tourism for Business and Development" มีผู้นำและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ เลขาธิการ UNWTO Mr. Zurab POLOLIKASHVILI, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน HE HU Heping, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอิตาลี Ms. Daniela Garnero SANTANCHE , ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมัชชาการท่องเที่ยวโลก Ms. Julia Simpson, เป็นต้น  ในโอกาสนี้ ผู้ว่า ททท. ได้มีโอกาสนำเรียนให้ท่าน หู เหอผิง (Hu Heping) รัฐมนตรีวัฒนธรรมแล

"พิมพ์ภัทรา"ลุยใต้ชมความสำเร็จ "ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม อัจฉริยะ"จ.ชุมพร

รูปภาพ
“พิมพ์ภัทรา” ลุยใต้ ชมความสำเร็จ “ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” จ.ชุมพร...   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ภาคใต้เยี่ยมชมความสำเร็จ “ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” 2 ราย ในจังหวัดชุมพร ซึ่งเดินตามแนวคิด MIND สู่การเป็นต้นแบบ Smart Farmer สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน พร้อมประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด   นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมความสำเร็จการของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม 2 แห่ง ในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฟาร์มอินทร์แปลง และ บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า  ทั้ง 2 ราย มีการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการ ตามนโยบาย MIND 4 มิติ คือ 1) ความสำเร็จทางธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ที่มุ่งให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ 2) ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข 3)

ก.อุตฯ เผยผลการดำเนินโครงการ"OPOAI-C ปี65ดันยอดขายพุ่งกว่า42ลบ.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้ 52%....

รูปภาพ
ก.อุตฯ เผยผลการดำเนินโครงการ “OPOAI-C” ปี’65 ดันยอดขายพุ่งกว่า 42 ลบ. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้เฉลี่ย 52 % เร่งถอดบทเรียนโครงการฯ หาแนวทางต่อยอดปี’66    กระทรวงอุตสาหกรรม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการแปรรูป สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) พร้อมเผยภาพรวมโครงการฯ พบว่า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้เฉลี่ย ร้อยละ 52 และส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 61 ล้านบาท สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 2,900 ราย บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมเร่ง ถอดบทเรียนของโครงการฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงานโครงการ       แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community:  OPOAI-C) โดยระบุตอนหนึ่งว่า แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร รูปการเกษตรในภูมิภาค ผ่านโครงการโอปอย-ซี (OPOAI-C) ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)