บทความ

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือภาคีโซนมาบตาพุด บ้างฉาง จัดประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เชิงรุกฯต่อเนื่อง...

รูปภาพ
สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือภาคีโซนมาบตาพุด บ้านฉาง  จัดประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกฯ ต่อเนื่อง   สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและแห่งเดียว ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนา ด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และด้านสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป     นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม

อิ่มบุญ-อร่ามวัด-ชมโคมไฟแสนดวงที่เมืองลำพูน บูชาพระธาตุหริภุญชัย จนถึง 27 พ.ย.นี้

รูปภาพ
   อิ่มบุญ-อร่ามวัด- ชมโคมไฟแสนดวงที่เมืองลำพูน บูชาพระธาตุหริภุญชัยจนถึง ๒๗ พ.ย. นี้ วธ.ยกระดับเทศกาลประเพณีสู่นานาชาติ ชูเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้...   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ วัฒนธรรมจังหวัดเขตภาคเหนือ นักท่องเที่ยว ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน...    ปลัด วธ . กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน Soft  Power โดยเฉพาะด้านเฟสติวัลเทศกาลประเพณีและด้านท่องเที่ยว สอดคล้อง

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชวนล่องเรือคลองผดุง(เที่ยว)กรุง(ให้)เกษม ด้วยเรือไฟฟ้า...

รูปภาพ
        ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร      ชวนล่องเรือคลองผดุง (เที่ยว) กรุง (ให้) เกษม ด้วยเรือไฟฟ้า ชมบรรยากาศสองฝั่งคลองและวัดสวยย่านเทเวศร์ ชิมของอร่อยในตำนานที่ตลาดนางเลิ้ง แล้วไปลอยกระทง ท่ามกลางการประดับไฟที่งดงามในแบบ Lighting Illumination Show ในคลองผดุงกรุงเกษม 24-28 พฤศจิกายน 2566 นี้  ในโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2566” และเชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปร่วมประเพณีลอยกระทงตามวิถีไทย สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยกับสายน้ำสู่สากล ภายใต้แนวคิด “Moonlight Reflection Loi Krathong Along the Canal” สร้างสีสันบนผืนน้ำ ด้วยแสงสีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 นั้น ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทำความรู้จักคลองผดุงกรุงเกษมให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการล่องเรือท่องเที่ยวในคลองผดุงกรุงเกษมกับเรือไฟฟ้า ซึ่งลดการปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชมแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง โดยมีจุดท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือนครสวรรค์ ชมตลาดนางเลิ้ง ตลาดบกในยุคแรกๆของไทย อายุกว่า 120

ททท.จับมือแกร๊บ ประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน...

รูปภาพ
   ททท. จับมือ แกร็บ ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน... วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ แกร็บ ประเทศไทย       ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย จำกัด  เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ  3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งการจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่    นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า  ททท.ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยว ควบคู่กับเร่งรัดผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งการตลาดและการพัฒนาด้วยฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิท

วธ.เสริมพลังSoft Powerด้วยเสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 554 ปี "พระปฐมบรมศาสดาศาสนาซิกข์"...

รูปภาพ
วธ. เสริมพลัง Soft Power ด้วยเสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 554 ปี “พระปฐมบรมศาสดาศาสนาซิกข์” นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์การเครือข่ายทั้ง 5 ศาสนา ดำเนินนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ในมิติศาสนา จัดโครงการ “เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา” โดยร่วมกับองค์การทางศาสนาซิกข์ คือ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 554 วันคล้ายวันประสูติ พระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดา ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 ณ คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ และตามประกาศอย่างเป็นทางการจากประเทศอินเดีย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จึงนับเป็นวันที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากครบรอบ 554 ปี แห่งการก่อตั้งศาสนาซิกข์ ชาวซิกข์ทั่วโลกจะจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาของพระศาสดา ที่ได้โปรดอบรมสั่งสอนให้ศาสนิกชนเดินเจริญรอยตาม

ททท.ร่วมลงนาม LOI กับแอปพลิเคชั่น Fliggyแพลตฟอร์มท่องเที่ยวยอดนิยมในตลาดจีน..

รูปภาพ
 ททท. ร่วมลงนาม LOI กับ แอปพลิเคชั่น Fliggy แพลตฟอร์มท่องเที่ยวยอดนิยมในตลาดจีน มุ่งหวังกระตุ้นการเดินทางตลาดนักท่องเที่ยวจีน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวไทย...    วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) กับ Mr. Tyrion Tong รองประธานบริษัท Zhejiang Fliggy Network Technology เพื่อร่วมกันส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Mr. Zhuoran Zhuang รองประธานบริหารอาลีบาบา กรุ๊ป และประธานบริหาร บริษัท Zhejiang Fliggy Network Technology เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม LOI ดังกล่าว ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น Fliggy เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ยอดนิยมในตลาดจีน บริษัทในเครือ Alibaba กรุ๊ป   นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อ

ททท.ชู10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน...

รูปภาพ
   ททท. ชู 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เปิดตัวโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปี... การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ผ่านมิติการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิ         เป็นศูนย์ ย้ำแนวคิด “ปรับ-ลด-ชดเชย” สร้าง “สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน” ภายใต้โครงการ No Carbon Village Challenge วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน” ให้แก่ 10 ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการ No Carbon Village Challenge พร้อมเปิดตัว 10 เส้นทางท่องเที่ยว No Carbon Village และโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบาย BCG นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.  กล่าวว่า การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ