บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2023

ประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพ
วันที่ 21 กันยายน 2566  นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดงานประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ขึ้น  ณ Bibo island, Jinhai Lake, Pinggu district กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่  20  โดยได้มีการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเด่นจากทั่วโลก เพื่อประกาศรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละประเภท  ซึ่งทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปักกิ่ง ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย เข้าร่วมการพิจารณาด้วยนั้น ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับรางวัล Best Parent- Child Destination Award ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และ มีความสวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยรางวัลดังกล่าว จะเป็นการสร้างความมั่นใจ และตอกย้ำภาพลักษณ์ในด้านความปลอดภัย และความสวยงาม แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวชาวจีน ให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่

คณะ ITD มจพ.นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...

รูปภาพ
คณะ ITD  มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...    ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะนักศึกษาไทยและต่างชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3  ที่กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้ง 47 คน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในรายวิชานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Cyber Security for Digital Economy) ซึ่งในรายวิชามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค นวัตกรรมดิจิทัลเชิงเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สารสนเทศและนโยบายภาครัฐทางด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการของสภาฯ โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ณ อาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน)  น

ผอ.สกสว.นำคณะผู้บริหารเข้าพบ"รัฐมนตรีศุภมาส"นำเสนอแผนงาน"Quick win"

รูปภาพ
  ผอ.สกสว. นำคณะผู้บริหารเข้าพบ “รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick wine”   คณะผู้บริหาร สกสว. นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี เข้าพบ “รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอระบบ ววน. และ แผนงาน  “Quick win” ในระยะ 6 เดือน - 1 ปี  พร้อมแผนงานระยะกลาง 2 - 3 ปี เพื่อเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนประเทศด้วย ววน. และความต้องการของประเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สกสว. นำคณะผู้บริหารเข้าพบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ปี 2567 จำนวน 31,100 ล้านบาท และ ปี 2568 จำนวน 42,000 ล้านบาท เพื่อนำเสนอแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป  ทั้งนี้ ประเทศไทยลงทุนด้าน ววน. น้อยกว่ามาเลเซีย อินเดีย และจีน  จึงมีเป้าหมายยกระดับการล

ททท.ร่วมงาน Global Tourism Economy Forum 2023 มั่นใจนโยบายยาแรง กระตุ้นการท่องเที่ยวจากรัฐบาล...

รูปภาพ
ททท. ร่วมงาน Global Tourism Economy Forum 2023 มั่นใจ นโยบายยาแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวจาก รัฐบาล โดนใจ ส่งเสริมประเทศไทย เป็น จุดหมาย Highlight ช่วงปลายปี  วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ Galaxy International Convention Centre  เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ว่าการ ททท. นำคณะเข้าร่วมงาน The 10th Global Tourism Economy Forum (GTEF) ที่มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "Destination 2030: Unlocking the Power of Tourism for Business and Development" มีผู้นำและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ เลขาธิการ UNWTO Mr. Zurab POLOLIKASHVILI, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน HE HU Heping, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอิตาลี Ms. Daniela Garnero SANTANCHE , ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมัชชาการท่องเที่ยวโลก Ms. Julia Simpson, เป็นต้น  ในโอกาสนี้ ผู้ว่า ททท. ได้มีโอกาสนำเรียนให้ท่าน หู เหอผิง (Hu Heping) รัฐมนตรีวัฒนธรรมแล

"พิมพ์ภัทรา"ลุยใต้ชมความสำเร็จ "ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม อัจฉริยะ"จ.ชุมพร

รูปภาพ
“พิมพ์ภัทรา” ลุยใต้ ชมความสำเร็จ “ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” จ.ชุมพร...   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ภาคใต้เยี่ยมชมความสำเร็จ “ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” 2 ราย ในจังหวัดชุมพร ซึ่งเดินตามแนวคิด MIND สู่การเป็นต้นแบบ Smart Farmer สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน พร้อมประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด   นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมความสำเร็จการของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม 2 แห่ง ในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฟาร์มอินทร์แปลง และ บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า  ทั้ง 2 ราย มีการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการ ตามนโยบาย MIND 4 มิติ คือ 1) ความสำเร็จทางธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ที่มุ่งให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ 2) ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข 3)

ก.อุตฯ เผยผลการดำเนินโครงการ"OPOAI-C ปี65ดันยอดขายพุ่งกว่า42ลบ.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้ 52%....

รูปภาพ
ก.อุตฯ เผยผลการดำเนินโครงการ “OPOAI-C” ปี’65 ดันยอดขายพุ่งกว่า 42 ลบ. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้เฉลี่ย 52 % เร่งถอดบทเรียนโครงการฯ หาแนวทางต่อยอดปี’66    กระทรวงอุตสาหกรรม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการแปรรูป สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) พร้อมเผยภาพรวมโครงการฯ พบว่า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้เฉลี่ย ร้อยละ 52 และส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 61 ล้านบาท สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 2,900 ราย บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมเร่ง ถอดบทเรียนของโครงการฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงานโครงการ       แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community:  OPOAI-C) โดยระบุตอนหนึ่งว่า แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร รูปการเกษตรในภูมิภาค ผ่านโครงการโอปอย-ซี (OPOAI-C) ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขยายเวลาเพิ่มในการเปิดรับสมัครส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ"วินัยสร้างชาติ"

รูปภาพ
📣📣 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาเพิ่มในการเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร/หน่วยงาน ส่งผลงานหนังสั้น 🎬🎥🎞 เข้าร่วมประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" สมัครพร้อมส่งผลงาน storyboard ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. 🌟🌟 📝 ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์และส่งผลงาน (เค้าโครงเรื่อง หรือ storyboard) ได้ที่ ▶️▶️ https://docs.google.com/forms/d/1KU6OcAM3FMoulHCUkSLrcb67zpJFKWIZA8Sy24_Xx_8/edit รายละเอียดการประกวด▶️▶️ https://drive.google.com/drive/folders/1syYcooM2tAFy1162DHO7_6QyJJgVmeXT?usp=drive_link

พพ.ชูความสำเร็จขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศโชว์ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์คว้าThailand Energy Awards 2023

รูปภาพ
พพ. ชูความสำเร็จขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โชว์ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ คว้าThailand Energy Awards 2023   พพ. นำทีมผู้บริหาร สื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จ ทีมเวิร์คโตโยต้า คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 ประเภททีมงานด้านพลังงานโรงงานควบคุม ชูการนำแนวคิดกลไกลทางธรรมชาติ Karakuri มาสร้างประโยชน์ในขบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลือง สู่การยกระดับเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกองค์กร เข้าใจง่ายในเทคนิคการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยพลังของคนในองค์กร สู่เป้าหมายการลดคาร์บอน “Toyota Environmental Challenge 2050”   วันนี้ (19 ก.ย. 66) นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานบ้านโพธิ์ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการลดพลังงาน   ทั้งจากกิจกรรมในอดีต จากความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เรียบเรียงให้เข

สทนช.ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านจ.อุตรดิตถ์

รูปภาพ
   สทนช.ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ (18 ก.ย.66) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ และติดตามการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และ 3 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ณ เขื่อนทดน้ำผาจุก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี และเขื่อนสิริกิติ์ รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ถึงปัจจุบัน น้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 16 และในพื้นที่ภาคเหนือน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 25 สำหรับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี (ความจุเก็บกัก 73.7 ล้านลูกบาศก์เมตร) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 24.16 ล้าน ลบ.ม. (32.78%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การ 19.13 ล้าน ลบ.ม. (27.86%) และเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในลุ่มน้ำน่าน (ความจุเก็บกัก 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 4,890 ล้าน ลบ.ม. (51%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,040 ล้าน ลบ.ม. (31%) ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่า ปี 65 จำนวน 894 ล้าน ลบ.ม. จากการตรวจสอบพื้นที่จังหวั

"บีไอจี"ก้าวสู่ผู้นำ Climate Tech มุ่งเน้นคลีนไฮโดเจนและสมาร์ทแพลตฟอร์มลดคาร์บอน...

รูปภาพ
   “บีไอจี” ก้าวสู่ผู้นำ Climate Tech มุ่งเน้นคลีนไฮโดรเจน และ สมาร์ทแพลตฟอร์มลดคาร์บอน... ในโอกาสครบรอบ 35 ปี “บีไอจี” ประกาศทรานส์ฟอร์มองค์กร พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Climate Technology ชูศักยภาพคลีนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีสมาร์ทแพลตฟอร์มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ประกาศทรานส์ฟอร์มองค์กร พร้อมใช้ชื่อ “บีไอจี” ในโอกาสครบรอบ 35 ปี เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมาย Net Zero  ที่ “บีไอจี” มุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของความยั่งยืนอย่างแท้จริงด้วย Climate Technology   “บีไอจี” เป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ (Air Products) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 35 ปีในประเทศไทย พร้อมรุกด้าน Climate Technology มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อรับ

ศน.ชู1จังหวัด1ศพอ.โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน..

รูปภาพ
ศน. ชู 1 จังหวัด 1 ศพอ. โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. หนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมการศาสนาที่ดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและศึกษาเรียนรู้งานด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาได้อย่างสมดุล ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ พุทธศาสนิกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) จะใช้หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ของภาคคณะสงฆ์ ซึ่งมีทั้งระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ศีลธรรม โดยมีภาคคณะสงฆ์ เป็นกำลังสำคัญในกา

ททท.ร่วมกับสทท.จัดประชุมUpdateสินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้ ส่งเสริมการขายกระตุ้น"ไทยเที่ยวไทย"

รูปภาพ
ททท. ร่วมกับ สทท. จัดประชุม Update สินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้ ส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายเตรียมกระตุ้น “ไทยเที่ยวใต้” ผ่าน ห้าง ททท.Online ชั้น 7 โปรโมชั่นสุดพิเศษนำร่อง Theme “หรอยแรงแหล่งใต้” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดประชุม Update สินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้  ส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายเตรียมกระตุ้น “ไทยเที่ยวใต้” ผ่าน ห้าง ททท.Online ชั้น 7 โปรโมชั่นสุดพิเศษนำร่อง Theme “หรอยแรงแหล่งใต้” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์) เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบาย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ นำร่อง ผ่านการเสนอขายของ Travel Agent ทั้ง Online และ Offline โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มากกว่า 200 บริษัท สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้  คือ การนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ ตามแนวคิด “14 x 24 x 365 : ห

สกสว.รับมอบรางวัล"สำเภา-นาวาทอง"สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

รูปภาพ
     สกสว. รับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ สกสว. เข้ารับมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ระดับกรม เชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล... วันที่ 13 กันยายน 2566 -- ดร.สราวุธ สัตยากวี รองผู้อำนวย สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะผู้แทน ผู้อำนวยการ สกสว. เข้ารับมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ระดับกรม ซึ่งจัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่ภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล ถือเป็นการจัดพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวแสดงความยินดีและเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย