บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2023

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลผลักดัน Thailand Soft Power - "มวยไทย" สู่สากล...

รูปภาพ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลผลักดัน Thailand Soft Power - "มวยไทย" สู่สากล (30 กันยายน 2566) ผู้ว่า ททท. และผู้ว่า กกท. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายภายใน 100  วัน บูรณาความร่วมมือกับบริษัท ONE Championship (ประเทศไทย) จัดการแข่งขัน ONE Fight Night-14 ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันมวยหญิงชิงแชมป์โลกโดยคู่เอกของ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้วัย 25 ปี ของไทย ดีกรีแชมป์ ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ สามารถเอาชนะผู้ท้าชิง “ฮาม ซอ ฮี” แชมป์จากเกาหลีใต้ได้อย่างสมภาคภูมิ ททท. มั่นใจว่า ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยของ ONE ไปยังกลุ่มผู้ชมกว่า 190 ประเทศนี้ จะสามารถสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเรียนรู้ถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่า (Meaningful Tourism) ด้วยกิจกรรมมวยไทย ตอบโจทย์การตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ด้วยการบูรณาการควา

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน...

รูปภาพ
กสทช.- กตป.ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ในการติดต่อสื่อสารถึงกันจากทุกภาคส่วน โดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ร่วมกับที่ปรึกษา ม.บูรพา  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่  27 กันยายน 2566  พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตาม พรบ. กสทช. และ กตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กันยายน 2566) กตป. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ใน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2566 ขึ้นที่จังหวัดกระบี่ การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอ

ศน.เสริมทัพแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษหวังเผยแพร่สู่ชาวโลก...

รูปภาพ
*ศน.เสริมทัพแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่ม แปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ หวังเผยแผ่สู่ชาวโลก*  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ วัดประยุรวงศาวาส ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการแปลและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฯ เพิ่มเติม จำนวน 4 คน เพื่อสนับสนุนการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 45 เล่ม ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพิ่มเติม ประกอบด้วย Dr. Anuja Prabhakar Ajotikar เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาอยู่ที่ Shan State Buddhist University ประเทศพม่า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤษและบาลี และ  Prof. Jonathan Walter ศาสตราจารย์ด้านศาสนาที่ Whitman College ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพิ่มเติม ประกอบด้วย Prof GA Somaratne เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาอยู่ที่ Centre of B

ททท.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง..

รูปภาพ
ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566      (27 กันยายน 2566) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson Heritage Quarter ชั้น 2 ห้อง The Moonlight Hall) 0000000นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหลักสูตรที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคม การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่

วธ.เตรียมมอบรางวัล"วัฒนคุณาธร"แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม...

รูปภาพ
วธ. เตรียมมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 27 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่าย ที่ร่วมนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคลรวมทั้งนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีคุณูปการต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุน รักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามจนประสบความสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า วธ. โดยคณะกรรมการคัดเลื

สยามอะเมซิ่งพาร์ครวบตึงความสุขต้อนรับปิดเทอมกับเทศกาล Big October 2023

รูปภาพ
สยามอะเมซิ่งพาร์ค รวบตึงความสุขต้อนรับปิดเทอมกับเทศกาล Big October 2023 เที่ยวสวนน้ำ-สวนสนุกแบบฉ่ำ ๆ ฟินทั้งวันกับเครื่องเล่นมาตรฐานโลก เช็คอินจุดถ่ายรูปใหม่สุดชิค ชมฟรี!! การแสดงดนตรีและคัฟเวอร์แดนซ์จากชาวกระโปรงบานขาสั้น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ได้เวลาสนุกแล้วสิ!! สยามอะเมซิ่งพาร์คฉลองปิดเทอม รวบตึงความสุขไว้ในที่เดียวกับเทศกาล Big October 2023 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 สนุกแบบฉ่ำ ๆ ได้ทั้งครอบครัวกับสวนน้ำและทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด เครื่องเล่นตัวท็อปมาตรฐานสากลกว่า 20 รายการ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสนุก ๆ AMAZING Talent พบการปลดปล่อยพลังของคน Gen Z กับการการแสดงฝีไม้ลายมือทางดนตรีและการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ ณ เวที Si-Am Tower ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม และไฮไลท์เด็ด!! จุดถ่ายรูปใหม่สุดชิครอบแอเรียสวนสนุกที่ไม่ได้มีดีแค่ให้แชะ แต่ถ้าแชะแล้วแชร์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเที่ยวสวนน้ำสวนสนุกแบบรายปี ประกาศผลผู้โชคดีกันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 รางวัล   ยังไม่หมดแค่นั้น เที่ยวฟรี!! “บางกอกเวิลด์” โซนทางเข้าใหม่ ถ่ายรูปกับอาคาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานวันทะเลโลกประจำปี2566

รูปภาพ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on”     กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักภายใต้คณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ได้จัดกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  ของการรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ณ ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.  โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน   นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ประเทศไทย เริ่มมีการค้าขายทางเรือและขนส่งสินค้าทางน้ำมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์จนกระทั่งในทุกวันนี้ ด้วยยุทธศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ที่ติดทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเ

ศน.ต่อยอดศาสนาทายาทถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร..

รูปภาพ
ศน. ต่อยอดศาสนทายาท ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร วันที่ 26 กันยายน เวลา 13.30 น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพทุธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีพระภิกษุและสามเณรในส่วนกลาง จำนวน 152 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า  การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ที่รัฐกำหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของการศึกษา ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันใช้ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ทั้งในวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู่กันไป และเพื่อสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความร

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมอุปรากรจีนร่วมจัดอย่างยิ่งใหญ่ฉลองวันสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน 48 ปี

รูปภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมอุปรากรจีน ร่วมจัดอย่างยิ่งใหญ่! ยกอุปรากรจีนแต้จิ๋วอันดับหนึ่งเมืองซัวเถา “กึ่งตังเตี่ยเกี๊ยะอี่อิ๊กท้วง” มาแสดงฉลองครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - จีน 48 ปี ในชื่อชุด “มหกรรมอุปรากรสุดยอดความอลังการในปฐพี” วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2566 ณ สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพฯ สมาคมอุปรากรจีน จัดการแถลงข่าวมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ชุด “มหาอุปรากรแต้จิ๋วสุดยอดความอลังการแห่งปฐพี” โดยคณะอุปรากรจีนแต้จิ๋วอันดับ 1 แห่งเมืองซัวเถา “กึ่งตังเตี่ยเกี๊ยะอีอิ๊กท้วง” จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - จีน 48 ปี ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2566 โดยมี ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.แสงชัยโสตถี วรกุล นายกสมาคมอุปรากรจีน Mr. Xinzhe chen (ตั่งฮิมเตียก ซิงแซ) นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมอุปรากรจีน (ประธานร่วม) นายยรรยงค์ ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแกรนด์ ไชน่า และเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมอุปรากรจีน Mr. Shuhua Chen (

กลุ่มผู้พิการแนวร่วมองค์พิทักษ์ผู้ค้าสลากใบ ร่วม2,000คนบุกกระทรวงการคลังทวงถาม3ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสลากฯ

รูปภาพ
กลุ่มผู้พิการแนวร่วมองค์พิทักษ์ผู้ค้าสลากใบร่วม 2,000 คน บุกกระทรวงการคลัง ทวงถาม 3 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสลากฯ ด้าน สนง.สลากฯ จ่อนำเข้าพิจารณาบอร์ด เร่งหาข้อสรุปร่วมกัน..    กลุ่มผู้พิการในนาม แนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ เกือบ 2,000 คน เดินทางมาเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล  ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้ยื่นหนังสือ ถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน 3ข้อเรียกร้อง... โดยนายสายยนต์  โอษฐ์งาม  ประธานแนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ  กล่าวว่า ข้อเรียกร้อง ที่จะยื่นให้รัฐบาล แก้ไขปัญหา มี 3 ข้อ เรียกร้อง  คือ 1.ขอความเป็นธรรมคืนโควต้า ที่ถูกตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้ โดยไม่เป็นธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้โควต้าของผู้พิการจะได้คนละ 10 เล่ม แต่ปัจจุบัน เหลือเพียง 5 เล่ม 2.ขออย่าเพิ่มสลากดิจิทัล  เพราะมีผลกระทบกับผู้ค้าสลากใบ , และ3.ขอให้สำนักงานสลากฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพค้าสลาก ได้มีโควต้า  ซึ่งจะขอปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้พบกับ นายกรัฐมนตรี เพื่อรอฟังคำตอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่

ประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพ
วันที่ 21 กันยายน 2566  นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดงานประกาศรางวัล 2023 World Leisure Awards ขึ้น  ณ Bibo island, Jinhai Lake, Pinggu district กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่  20  โดยได้มีการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเด่นจากทั่วโลก เพื่อประกาศรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละประเภท  ซึ่งทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปักกิ่ง ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย เข้าร่วมการพิจารณาด้วยนั้น ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับรางวัล Best Parent- Child Destination Award ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และ มีความสวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยรางวัลดังกล่าว จะเป็นการสร้างความมั่นใจ และตอกย้ำภาพลักษณ์ในด้านความปลอดภัย และความสวยงาม แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวชาวจีน ให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่

คณะ ITD มจพ.นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...

รูปภาพ
คณะ ITD  มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา...    ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะนักศึกษาไทยและต่างชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3  ที่กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้ง 47 คน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในรายวิชานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Cyber Security for Digital Economy) ซึ่งในรายวิชามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค นวัตกรรมดิจิทัลเชิงเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สารสนเทศและนโยบายภาครัฐทางด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการของสภาฯ โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ณ อาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน)  น