ททท.จับมือแกร๊บ ประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน...

   ททท. จับมือ แกร็บ ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน...
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ แกร็บ ประเทศไทย       ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย จำกัด 
เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ 
3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งการจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่
   นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า  ททท.ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยว ควบคู่กับเร่งรัดผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งการตลาดและการพัฒนาด้วยฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้าง
ความมั่นคงทางการท่องเที่ยว (Tourism Security) ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง การผนึก
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ ททท. ที่จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ดังกล่าว ด้วยศักยภาพและจุดแข็งของแกร็บ ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้าถึงและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ และมีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ ททท. จึงเชื่อมั่นว่าการผสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการไทย อันจะสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน...
 นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับมหภาคและระดับท้องถิ่น ในฐานะแพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านการเดินทาง แกร็บได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่มีมาตรฐานทั้งในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการ จึงได้ร่วมมือกับ ททท. ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สนับสนุนสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่าง ๆ ในการใช้บริการบนแอปพลิเคชัน พัฒนาแพลตฟอร์มและคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ ททท. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีแผนร่วมกับ ททท. ใน
การพัฒนาและดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ที่แปลกใหม่และน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับความร่วมมือระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และ ททท. ในครั้งนี้ จะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ประกอบด้วย 1.การจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว โดยร่วมกันจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติทุกปี พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการ ทั้งบริการเรียกรถและบริการเดลิเวอรี่ ในเมืองหลักและเมืองรอง 2.การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น เทรนด์การท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางและใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่ต้องคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย และ 3. มิติการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของ ททท. ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับในประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวและสะท้อนว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

-------------------------------------------

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....