ททท.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบรอบ 64 ปี เดินหน้าพัฒนาองค์กร...

     ททท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 64 ปี เดินหน้าพัฒนาองค์กร ส่งมอบความสุขจากการท่องเที่ยวพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน... 
    วันนี้ (18 มีนาคม 2567) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท.ครบ 64 ปี ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพให้ความสำคัญกับการ Drive Demand ควบคู่ไปกับการ Shape Supply พร้อมยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (Strive for Excellence) เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า มุ่งสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย...
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 64 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2567 นี้ ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน (Drive Demand) ยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ (Shape Supply)สร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism โดยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวผ่านแบรนด์ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” สำหรับตลาดในประเทศ และ “Amazing Thailand : Your Stories Never End” สำหรับตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันในองค์กรผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี    เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับพันธมิตรรอบทิศเพื่อเดินหน้าเคียงข้างภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่เป้าหมาย Sustainable Tourism Goals (STGs) ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร
  สำหรับกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 64 ปี ในช่วงเช้าได้กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีและพิธีสักการะพระพุทธชัยวัฒน์ ประทานพร และรูปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รวมถึง   การทำบุญประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน ททท. โดยมีหน่วยงานพันธมิตร          ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 64 ปี  และในช่วงบ่ายจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ที่ปฏิบัติงานครบ 25 30 และ 35 ปี    และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ททท.                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่..
   ทั้งนี้ ททท. ยังได้เชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคเงินสบทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวนรวมทั้งสิ้น 368,964 บาท 
-------------------------------------------


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....